lørdag 13. mars 2010

Seminar om Informasjonskompetanse

Andre samling i forbindelse med Heidis førstebibliotekarprosjekt har vært avholdt, og agenda for denne samlingen var å diskutere definisjoner av informasjonskompetanse. Vi tok utgangspunkt i engelsk wikipedias artikkel om begrepet. Ganske humoristisk at det første som møter deg er en advarsel fra wikipedia om at artikkelens siteringsstil er usikker og rotete :-)

Den starter med tre ulike definisjoner, og vi diskuterte innholdet i dem:

1: One conception defines information literacy in terms of a set of competencies that an informed citizen of an information society ought to possess to participate intelligently and actively in that society
Denne definisjonen ser ut til å handle om hva det vil si å være en aktiv deltager i et demokratisk samfunn. Jeg er også litt usikker på koblingen mellom informasjonskompetanse og det å opptre intelligent og aktivt.

2: To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information
Denne er laget av ALA og er den bibliotekfolk stort sett forholder seg til. Tord Høivik peker i Informasjonskompetanse og sveitserost humoristisk på hvordan denne definisjonene egentlig beskriver all aktivitet i livet. I våre diskusjoner ble flere av oss mer og mer skeptiske til denne definisjonen, nettopp fordi den ved nærlesing viser seg å romme mer enn det vi egentlig oppfatter denne kompetansen til å handle om.

3: A new liberal art that extends from knowing how to use computers and access information to critical reflection on the nature of information itself, its technical infrastructure and its social, cultural, and philosophical context and impact
I denne definisjonen blir informasjonskompetanse en del av det humanistiske dannelsesbegrepet. Bringer det oss nærmere en forståelse av hva som egentlig ligger i begrepet? For meg blir det igjen vagt og for vidt.

Felles for disse definisjonen er at de er vide og omfattende. Fra egen erfaring i forhold til å skulle snakke om og argumentere for behovet for utvikling av informasjonskompetanse hos elever i vgo, er det alltid det konkrete som alltid må fremheves. Hva er det egentlig elevene lærer? Hvorfor må de lære dette? Hvordan kan det gjøres? Jeg vil altså argumentere for at det trengs en definisjon som peker mer mot teknikker og fremgangsmåter.

Under overskriften "History of the consept" skriver artikkelen i wikipedia at begrepet første gang ble beskrevet i 1974 av Paul G. Zurkowski. Han brukte frasen til å beskrive de "teknikkene og ferdighetene en informasjonskompetent person kjenner til for å kunne utnytte det brede spekteret av informasjonsverktøy, til å finne informasjonsløsninger på problemene sine (min oversettelse).

For øyeblikket kjenner jeg meg mest igjen i denne forståelsen. At når jeg underviser i informasjonskompetanse, så ønsker jeg å formidle visse teknikker og tips til bruk av verktøy, som kan hjelpe elevene til å søke etter gode informasjonskilder, forstå og vurdere dem, vite hvordan de skal bruke dem og hvordan de skal referere korrekt. That's it!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar