torsdag 28. mai 2015

Debattene om bibliotek på Litteraturfestivalen

I dag har jeg vært på to viktige debatter i forbindelse med Litteraturfestivalen. Børs og katedral var den første, og debatterte de økonomiske vilkårene for litteraturfestivaler, litteraturhus og bibliotek. Konkurrerer de om det samme publikummet, om de samme forfatterne og de samme offentlige midlene? var noen av spørsmålene. Konkurranse, konkurranse vridning og "hvem tar den største biten av kaka" blir ofte perspektivet i slike debatter synes jeg. Og bibliotekene kommer skjvt ut fordi de er offentlige og dermed kan tilby gratis forfattermøter. Hvordan skal det da gå med litteraturhusene, som må ta inngangspenger for de samme forfatterne? 

For det første er det helt sikkert en reel utfordring for de 4-5 litteraturhusene som finnes i landet. På denne debatten representert av Kristin Helle Valle fra Bergen. Men i tilfellet Bergen kan man vel snu om på spørsmålet, i og med at biblioteket har ligget der i mange år før litteraturhuset kom, og gratisprinsippet har vært kjent i mange år. Litteraturhusene ble i begynnelsen oppfattet som en farlig konkurrent for biblioteket, fordi de kan tilby andre kommersielle goder som bibliotekene ikke har, f eks restaurant med skjenkebevilling, Men dette er ikke en fruktbar diskusjon. For langt de fleste bibliotek ligger i kommuner hvor det aldri kommer til å komme noe litteraturhus og betjener et publikum som ikke velger biblioteket framfor et litteraturhus. Men det viktigste elementet slik jeg ser det, er at bibliotekene retter seg mot og har et samfunnsoppdrag som omfatter mer enn litteraturhusene. Heller enn å konkurrere, er det vel slik at folkebibliotekene er med på å bygge et publikum.

I Øvre Eiker arrangerer biblioteket annet hvert år Leselystfestivalen Det er en litteraturfestival for barn. I løpet av to dager inviteres alle kommunens barnhager, den tredje er for 3. klassingene og den siste dagen er åpen for alle. En slik festival kan aldri overleve kommersielt. For oss er det ikke et tapsprosjekt, men en investering - en investering i framtiden lesere. Vil ønsker å gi alle barn litterære opplevelser, møter med ekte forfattere og en festivalopplevelse - som innebærer å møte andre barn og barnehager også.. Leselystfestivalen er unik for Øvre Eiker, men den eksemplifiserer hvordan bibliotekene jobber. Vi er en grunnmursinstitusjon. I løpet av et år har vi mellom 3 og 5 forfatterbesøk for voksne. Det er ikke slik at de voksne kvinner og menn i vår kommune som kommer på disse møtene hadde reist til Oslo om ikke vi hadde hatt dem. Kanskje er det heller slik at fordi vi arrangerer gratis forfattermøter er vi med på å bygge et litterært publikum som kanskje en gang vil dra på litteraturfestival eller besøke et litteraturhus.