fredag 26. mars 2010

Handlingsplan for skolebibliotekene i vgo i Buskerud

2. februar 2010 ble den nye handlingsplanen for skolebibliotekene i videregående opplæring i Buskerud vedtatt av fylkespolitikerne. Det ble først utarbeidet et grunnlagsdokument, før Kirsti Slettevoll i Utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune laget en konsentrert og tydelig plan på kun 3 sider. Vi er svært stolte av den nye Handlingsplan 2010-2013 Skolebibliotek vgo Buskerud

Det ligger makt i planer, for de forteller oss hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit. Vår plan er ambisiøs på skolebibliotekarenes vegne, blant annet skal vi være blant de mest utviklingsorienterte i landet. Dette legger et ansvar på oss som jobber i skolebiblioteket. Vi må holde oss orientert på hva som skjer på skolebibliotekfronten både her til lands og utenlands, og vi må følge med på hva som skjer på andre fronter. Vi må tenke nytt og nyttig rundt bruk av skolebiblioteket og vi må tørre å eksperimentere med bruk.

Innen 2011 skal vi alle være digitalt kompetente. Hva innebærer det å være digitalt kompetent som skolebibliotekar? Kanskje må man bli ekspert i skolens læringsplattform, eller kanskje er det viktigst med web 2.0 og nye teknologier. Må man bli som elevene? Trenger man å "brette seg ut på nettet"? Kanskje må jeg lære noe som jeg tenker at jeg ikke har bruk for. For egen del synes jeg at det er enklest å bli kompetent i noe jeg selv bruker og finne nyttig. Men kravet til oss er at vi må være villige til å prøve ut både det ene og det andre, og bruke tid på å bli kjent i terrenget.

Vår handlingsplanen er rullerende, det vil si at den skal tas opp til politisk behandling hvert år. Det gir oss muligheten til å gå inn og forbedre den, at den blir et verktøy vi må forholde oss til mer aktivt. Videre er den godt integrert i andre fylkesplaner, som IKT-plan 2010-2013 og Pedagogisk bruk av IKT 2008-2012.

Vi er svært stolte av den nye planen og tror at den kommer til å vise oss hvordan planer virkelig kan brukes for å nå mål og sørge for utvikling.

1 kommentar:

  1. Gratulerer med godt planarbeid ! Snakket med Ellen Skaadel i Rogaland som også tar studiet i Bodø. De har sin plan til politisk behandlingen denne våren/sommeren.

    SvarSlett