mandag 22. november 2010

Erfaringer med trafikktelling, så langt ...

Jeg brukte skjema fra forrige innlegg i 2 uker. Da var det modent for revisjon.

For det første viste det seg nokså umulig å registrere HVA elevene faktisk gjør på pc-en sin, uten å spørre dem. Om en elev har facebook oppe akkurat i det jeg går forbi, kan det godt være eleven jobber med andre ting minuttene etterpå. Det viste seg svært vanskelig å sette grensene mellom "gjør skolearbeid" og sosiale aktiviteter. Dessuten er det prosjekt med "facebook i undervisingen" her på skolen ... Ofte har jeg oppe facebook, youtube o.l. gjennom store deler av dagen selv også, uten at det betyr at jeg ikke jobber (sverger!)

Det er helt klart at noen elever "slår ihjel" tid på biblioteket med å se på film eller surfe. Det er også mange som soser rundt, tuller, flørter, koser seg og gjør mye rart. Men det jeg kan SE/OBSERVERE utenfra, er at de a) sitter eller går rundt i grupper uten medier b) leser eller skriver c) med egen pc eller d) på bibliotekets pc. Hvis jeg vil vite hva de gjør, må jeg spørre dem.

For det andre er jeg blitt interessert i å vite hvor store grupper de kommer i. Er de alene, er det to eller tre eller er det fire eller flere.

Dermed laget jeg et nytt skjema, mer basert på det originale aktivitetsskjema fra samstat, men med en tydeligere gruppedifferensiering. Dette har jeg registrert de siste ukene.Beskrivelse av aktiviteter som jeg ønsker å registrere
A
Står eller går alene
Omfatter det å stå eller gå omkring uten å forholde seg til bibliotekets medier eller personale og uten å være
sammen med andre brukere
B2-3
Står eller går i gruppe
To eller tre står eller går omkring uten å forholde seg til bibliotekets medier eller personale
B4+
Står eller går i gruppe
Tre står eller går omkring uten å forholde seg til bibliotekets medier eller personale
C
Sitter alene
Sitter for seg selv uten å forholde seg til medier, personale eller andre brukere
D2+3
Sitter i gruppe på
2 eller 3 uten medier
To eller tre sitter sammen i gruppe uten å forholde seg til bibliotekets medier eller personale
D4+
Sitter i gruppe på
4 eller flere uten medier
Fire eller flere sitter i gruppe uten å forholde seg til
bibliotekets medier eller personale
E
Kikker/browser alene
Omfatter all stående eller vandrende kontakt (”hylle-
vandring”, gressing) med de fysiske tekstene (bøker,
blader, bilder, utstilte gjenstander) som biblioteket har gjort tilgjengelige for brukerne
F2+3
Kikker/browser i
gruppe på 2 eller 3
To eller tre personer står eller går omkring i fellesskap og forholder seg til de fysiske tekstene biblioteket har gjort tilgjengelig
F4+
Kikker/browser i
gruppe på 4 eller flere
Fire eller flere personer står eller går omkring i fellesskap og forholder seg til de fysiske tekstene biblioteket har gjort tilgjengelig
G
Sitter alene og
leser/skriver/lytter
Sitter og leser. Arbeider på egen hånd uten å benytte PC. Omfatter både ren skriving og kombinert lesing og skriving. Omfatter all aktiv, “skrivende lesing” (med penn i hånd). Lytter til musikk/lydfiler.
G2+3
Sitter i gruppe på
2 eller 3 og bruker
medier
Sitter sammen i gruppe på 2 eller 3 mens de forholder seg til bibliotekets medier eller personale (samtale, veiledning, høytlesing osv). Omfatter ikke gruppe med aktiv PC (bruk da J eller L)
H4+
Sitter i gruppe på
4 eller flere og bruker
medier
Sitter sammen i gruppe på fire eller flere mens de forholder seg til bibliotekets medier eller personale (samtale, veiledning, høytlesing osv). Omfatter ikke gruppe med aktiv PC (bruk da J eller L)
I
Sitter alene med
egen datamaskin
Sitter med egen PC slått på.
J2+3
Sitter i gruppe på
2 eller 3 med medbrakt datamaskin(er)
Sitter sammen i gruppe med aktiv bruk av egen PC
(slått på).
J4+
Sitter i gruppe på
4 eller flere med medbrakt datamaskin(er)
Sitter sammen i gruppe på fire eller flere med aktiv bruk av egen PC (slått på).
K
Sitter alene ved en av
bibliotekets datamaskiner
Sitter med bibliotek-PC slått på.
L2+3
Sitter i gruppe på
2 eller 3 med en av
bibliotekets datamaskiner
Sitter sammen i gruppe med aktiv bruk av bibliotek-PC
(slått på).
L4+
Sitter i gruppe med en av bibliotekets datamaskiner
Sitter sammen i gruppe på 4 eller flere med aktiv bruk av bibliotek-PC (slått på).
M
Kontakt med personalet
Omfatter all direkte kontakt med personalet. Vi ønsker å fange opp personalets tid sammen med brukerne, enten de nå snakker, skriver, viser eller går sammen omkring
N
Venter i kø
Omfatter all køing: venting på personalet, venting på
systemer/utstyr (innlevering, utsjekking, kopiering), køing ved toalettet, osv.
O
Andre aktiviteter
Akltiviteter som ikke er dekket av A-N

Etter å ha brukt dette skjema i 8 dager, er det ennå noen momenter som har meldt seg.

For det første kan det være relevant å differensiere mellom kjønn og mellom roller (lærer, elever).

For det andre har jeg registrert hver hele time. Vi har en timeplan som gjør at tidspunkt på dagen kanskje vil være av betydning for når folk kommer og når det er stille. Siden jeg har registrert til samme tid hele tiden, vil det være relevant å registrere også på andre tidspunkt. Jeg tror derfor at jeg de neste to dagene skal forsøke en mer intensiv registrering, hver halvtime, og i tillegg registrere roller.