torsdag 20. mai 2010

4. samling: seminar om informasjonskompetanse

Hva er målet med disse samlingene? Vi har diskutert forskjellige ting vi kan gjøre, og et forslag er å lage en eksempelsamling. Eksemplene må være fra hele skoleløpet, fra 1. klasse i grunnskolen til universitets- og høgskolenivå, og vise hvordan det kan jobbes bibliotekspedagogisk i forhold til informasjonskompetanse. Etter tredje samling ble det laget et felles googledokument hvor alle kunne legge inn eksempler på hvordan de har tenkt eller jobbet med dette. Det kom inn tre eksempler. Eksemplene var ganske forskjellige, og slik jeg leste dem, var de eksempler på tre ulike holdninger til bibliotek og undervisning.

Det første eksempelet er tilgjengeliggjøring av kvalitetssikret kildemateriale. Det tar utgangspunkt i at en fjerdeklasse har fått en oppgave om verdensrommet. På skolens blogg legges både kompetansemål og oppgavetekst ut, og så følger en liste med bøker og nettsteder som er relevante og på elevenes nivå. Lærer og elev, enten sammen eller hver for seg, kan bruke lista slik de finner det for godt.

Det andre eksempelet er "just-in-case" i informasjonskompetanse, dog tilpasset et kompetansemål i videregående opplæring. Bibliotekaren har funnet et kompetansemål fra læreplanen i et gitt fag; her: programfag for naturbruk Vg1, og har selv laget en oppgave. Tema er kildebruk. Oppgaven handler om å sammenligne to nettsteders behandling av et emne; her: rovdyrforvaltning. Elevene skal så finne frem til en artikkel om rovdyrforvaltning fra hvert av nettstedene. De skal gjengi synspunktene som kommer frem, skrive noen egen tanker rundt emnet, skrive hvorfor man skal oppgi de to nettsidene som kilder og lage en enkel kildeliste. Poenget med en slik oppgave er at bibliotekaren på egenhånd kan tilby en klasse en innføring i informasjonskompetanse. Eksemplene er knyttet opp mot noe som er kjent for elevene og et kompetansemål som er relevant i undervisningssammenheng.

Det tredje eksempelet er en oppgave gitt til førstekasseelever i Design og håndverk, en stor 10-timersoppgave, hvor tema er kultur- og håndverkstradisjon. Det er ingen av kompetansemålene i oppgaven som handler om informasjonskompetanse, men læringsmålene (det utbyttet eleven skal ha av å gjøre oppgaven), har flere punkter som er relevante:
  1. Kunne finne og bruke kilder
  2. Innhente og velge ut informasjon
  3. Bruke bilder i presentasjon (kan knyttes opp til lovlig bruk av bilder fra nettet)
I selve oppgaveteksten er det også flere punkter hvor informasjonskompetanse er relevant:
  • Du skal finne informasjon om kultur- og håndverkstradisjoner i et gitt yrke innen design og håndverk. Læreboka skal brukes som kilde, og du skal se etter stoff i andre bøker. Kilder til bilder og tekst skal oppgis.
I vurderingen vektlegges det blant annet at elevene har valgt ut viktig informasjon og hvordan kildene er blitt brukt.

Dette er en spennende oppgave for en skolebibliotekar, og det er vel egentlig hit vi vil? Vi vil inn i den timen hvor oppgaven blir levert ut og kjøre et opplegg om hvordan elevene kan søke etter relevante bøker og nettsteder, hvordan de kan vurdere ulike nettsteder, hvorfor og hvordan vi setter opp en kildeliste. Her blir informasjonskompetansen del av et fag.

Hvilke eksempler bør en eksempelsamling bestå av? Etter mye diskusjon tenker jeg at det må være helt konkrete eksempler, som kan overføres direkte eller brukes som mal. Det bør være så mange som mulig av oppgaver som elevene får i ulike fag, både store og små, hvor kildebehandling og informasjonssøking skal brukes for å kunne gi et så godt som mulig svar på oppgaven.

Hvis noen gode kolleger har eksempler de vil dele, så tar jeg gjerne imot :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar