fredag 9. april 2010

Oppgaver i Informasjonskompetanse

Mandag 12. april skal det være ny samling med seminaret om informasjonskompetanse. Hjemmeleksa har vært å utarbeide noen oppgaver i informasjonskompetanse til elever, knyttet opp mot kompetansemål i et fag. Så skal vi reflektere litt rundt hva det er vi vil elevene skal lære av oppgaven.

Jeg har laget to oppgaver: en til Naturbruk Vg1 og en til Helse- og sosialfag eller Naturfag vg1.

Oppgave - Rovdyrforvaltningen

Naturbruk vg1 har følgende kompetansemål:
”beskrive og begrunne bruk av natur ut fra økologiske forståelse og etiske normer”
 1. Gå inn på sidene http://www.bondelaget.no.
 2. Gå på tema A-Å og finn ”rovdyr”. Da kommer det opp flere artikler om Bondelagets holdninger til rovdyrforvaltningen.
 3. Åpne så sidene til Foreningen våre rovdyr http://www.fvr.no/ og finn en artikkel om jakt/fellingstillatelse på rovdyr.
 4. De to artiklene du har funnet vil ha forskjellig syn på rovdyrforvaltningen.
 5. Skriv en halv side hvor du først skriver noen linjer om hva Bondelaget mener, og så skriver du noen linjer om hva Foreningen våre rovdyr mener.
 6. Skriv så du litt om hva du selv tenker om rovdyrforvaltningen. Lag en ny overskrift: "Kildeliste" og lim inn de to URLene under den.
 7. Tilslutt svarer du på følgende spørsmål: Hvorfor må du oppgi kildene dine i denne oppgave?
Hva tenker jeg at elevene skal lære her?
1: De skal kunne gjengi noe av en informsjonskildes innhold med egne ord
2: De skal få en forståelse av at de kan gjengi andres meninger og formulere egne meninger (uten å kopiere)
3: Sette opp en meget enkel kildeliste
4: De må tenke gjennom hvorfor vi oppgir kilder

Oppgave - Informasjonssider fra hamburgerrestauranter

Helse- og sosialfag vg1 har følgende kompetansemål i helsefremmende arbeid:
"drøfte helse-, livsstils- og kosthaldsinformasjon og reklame i media"

Naturfag vg1 tema Kropp og helse (Ernæring og helse) har følgende kompetansemål:
"drøfte spørsmål knyttet til ernæring, trening, slanking, spiseforstyrrelser,livsstilssykdommer og soling"

Du skal vurdere hjemmesidene til to forskjellige hamburgerrestauranter. Hvordan de informerer om næringsinnholdet i maten de serverer? Du kan sammenligne dem og se om det er noen forkjeller eller likheter i måten de presenterer informasjonen på. Når du vurderer sidene, kan du ha noen momenter i bakhodet:
- Målgruppe: Hvem henvender siden seg til? Vil målgruppa finne frem til informasjonen? Er informasjonen skrevet slik at målgruppa vil forstå det som står der?
- Tilgjengelighet: Er det enkelt å finne frem til den informasjonen du leter etter? Hva er det evt. som gjør det vanskelig? Hvor mange ganger må du klikke på et nytt element for å komme frem?
- Oversikt: Hvordan ser sidene ut? Er de enkle å lese eller er det mye "støy" og forstyrrende elementer? Hvordan er grafikken?
- Objektivitet: Er hensikten å overbevise deg om noe eller er den være nøytral og informativ? Hva er det som gjør at du føler at siden er enten det ene eller det andre?
 
Se på sidene til McDonalds: http://www.mcdonalds.no/no.html og Burger King: http://www.burgerking.no/
1: Finn frem til informasjonssidene om næringsinnholdet i maten
2: Hvordan vil du beskrive dem?

Med denne oppgaven er det meningen at elevene skal 
1. Reflektere rundt presentasjon av informasjon. 
2. Målgruppe, tilgjengelighet og objektivitet er viktige kriterier å se på når du skal vurdere en sides troverdighet. Jeg ønsker at de skal vurdere informasjonskildene ut fra disse ytre kriteriene. og se på innholdet i sidene (det er sannsynlig at McDonalds er like troverdig som Burger King, men de er vanskeligere tilgjengelig).
3. Jeg ønsker også at de skal erfare at det kan være krevende å finne og forstå den informasjonen som ligger ute (jeg antar at McDonalds blir vurdert som mer komplisert enn Burger King, men det kan også være at elevene har mer sans for de sidene: de har mer "liv og røre")

Kanskje det er litt for mange spørsmål til hvert kriterium. Kanskje det er en litt stor oppgave ...

2 kommentarer:

 1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 2. Enig i at antall spørsmål på siste oppgaven kanskje ble litt mange, men synes du har truffet godt i valg av eksempler.

  SvarSlett